eArchive-hero_3-1.jpg

eArchive

Snabb, säker och GDPR-kompatibel tillgång till all din data ger stora tidsbesparingar i ditt dagliga arbete. Och bättre kundupplevelser. eArchive är hjärtat i alla dina informationsflöden.

Säker lagring av all fysisk och digital kommunikation

 • Snabb och enkel åtkomst till all kommunikation från alla typer av enheter
 • Förenklar kundsupporten
 • Direkta och indirekta tid- och kostnadsbesparingar
 • Snabbt och enkelt att komma igång
 • Tillgänglig i olika språk
 • Hög säkerhet med full spårbarhet
 • GDPR-kompatibel

Trött på att underhålla filarkivet?

Genom att lagra information digitalt med eArchive så effektiviseras dina processer och kundupplevelsen höjs. Kontakta oss så berättar vi vilka möjligheter som finns.

Snabbt att hitta informationen

Att först lagra och sedan hitta rätt information kan äta upp mycket arbetstid och förlänga ledtider och svarstider. Med eArchive kan du lätt lagra all inkommande och utgående information, fysisk som digital och därigenom minska tiden för administration. Kundservice kan ögonblickligen söka fram samma information som en uppringande kund har. Det ger en bättre kundupplevelse.

Kom igång på nolltid med skalbar lösning

Information från alla källor och flöden, allt från HR-dokument och ritningar till fakturor och säljavtal, kan lagras i eArchive. Och när dina behov förändras kan lösningen skalas både upp och ned, både med avseende på hur stora flöden den ska hantera och i vilka länder den behövs. Om du måste komma snabbt igång så finns det en molnbaserad standardlösning som är uppe på nolltid, utan tidskrävande IT-integrationer. Men om du behöver går det också att integrera lösningen med dina IT-system.

eArchive är perfekt för många olika typer av data och stödjer olika processer, exempelvis:

 • Kundkommunikation
 • HR- och personalarkiv
 • Ärendearkiv
 • Kontraktarkiv
 • Bygglovsarkiv
 • Ritningsarkiv
 • Miljöarkiv

Enkel hantering av personuppgifter

Att efter önskemål radera information enligt GDPR är bara ett knapptryck bort. Samtidigt så ligger alla informationsflöden, exempelvis fakturor, säljavtal och HR-dokument, separat. Det gör det enkelt att hantera olika typer av dokument på olika sätt. Exempelvis kan man styra så att fakturor sparas i lagstadgat antal år, även om kunden vill ta bort annan kundinformation.

Hög säkerhet och full spårbarhet

All data lagras i säkra system med kryptering, autentiseringskontroller och verifieringskedjor av dokumentet. Det gör att datan är säker, samtidigt som det går att spåra all användning av ett dokument. Eftersom användarnas behörighet kan styras genom rollbaserad tillgång till olika dokument så säkras informationen ytterligare.

Systemet är dessutom framtidssäkrat för nya kommunikationsformer och ny lagstiftning då det bygger på öppna standarder och på principer för serviceorienterad arkitektur.

eArchive är en del i vårt Omnichannel-erbjudande

Om du behöver hjälp med vilka möjligheter det finns att använda eArchive till så hjälper vi dig längs vägen. På så sätt kan arkivet passa in i din verksamhet på bästa sätt.
Absolut starkast blir lösningen om du använder den tillsammans med våra andra lösningar inom Omnichannel. Då kan dina kommunikationsflöden verkligen automatiseras och frigöra resurser internt hos dig.

Läs mer om Omnichannel

Relaterade lösningar inom Input Management

16-9_mailroom-solutions

Mailroom Solutions

Lägg inte tid på att föra in inkommande digital och fysisk kommunikation i IT-systemen – hantera den automatiskt istället.

Scanning-puff-16-9.jpg

Invoice Scanning

Med Invoice Scanning digitaliseras dina inkommande fysiska fakturor. Det förenklar din administration och minimerar kostnaderna.

Behöver du en arkiveringslösning?

Om du har frågor om arkivering och vår lösning eArchive  – eller om Input Management – så tveka inte at kontakta oss. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning.