Villkor och teknisk dokumentation

På denna sida kan du ladda ned pdf-dokument med allmänna och särskilda produktvillkor, samt teknisk dokumentation.

Villkor


Allmänna villkor
 
PostNord Strålfors Allmänna Villkor (PNSAV), svensk text 2018-01-01
PostNord Strålfors Allmänna Villkor, English text 2018-01-01
PostNords Allmänna Kundvilkor 2019 (PAKN), svensk text 2019-01-01
PostNords Allmänna Kundvilkor 2018 (PAKN), engelsk text 2018-01-01
   
Särskilda Villkor  
3D Solutions, svensk text 2018-05-01
Card, engelsk text 2011-06-08
Card, svensk text 2011-06-08
Access Interactive, engelsk text 2018-01-01
Access Interactive, svensk text 2018-01-01
Data Preparation, engelsk text 2018-01-01
Data Preparation, svensk text 2018-01-01
Digital Brevlåda e-Boks, engelsk text 2017-11-01
Digital Brevlåda e-Boks, svensk text 2017-11-01
Digital Brevlåda Kivra, engelsk text 2016-07-01
Digital Brevlåda Kivra, svensk text 2016-07-01
Digital Brevlåda, förmedling, engelsk text 2018-01-01
Digital Brevlåda, förmedling, svensk text 2018-01-01
Dynamic Communication, engelsk text 2018-01-01
Dynamic Communication, svensk text 2018-01-01
Email & SMS, engelsk text 2018-01-01
Email & SMS, svensk text 2018-01-01
eArchive, engelsk text 2018-01-01
eArchive, svenskt text 2018-01-01
eBREV, engelsk text 2018-01-01
eBREV, svenskt text 2018-01-01
eBrev Webb, svensk text 2018-01-01
EDI, Information om ändring av kundvillkor 2018-01-01
EDI, engelsk text 2018-01-01
EDI, svensk text 2018-01-01
eInvoice B2B Multichannel, engelsk text 2018-01-01
eInvoice B2B Multichannel, svensk text 2018-01-01
eInvoice B2C, engelsk text 2018-01-01
eInvoice B2C, svensk text 2018-01-01
Instruktioner för bilagor, engelsk text 2016-05-30
Instruktioner för bilagor, svensk text 2016-05-30
Mobile invoice, engelsk text 2018-01-01
Mobile invoice, svensk text 2018-01-01
Print & Enclosing, engelsk text 2017-02-22
Print & Enclosing, svensk text 2017-02-22
Print Services, engelsk text 2011-01-01
Print Services, svensk text 2011-01-01
We Mail, engelsk text 2018-03-20
We Mail, svensk text  2018-03-20