Strålfors levererar euroShell’s bensinkort i Europa

Strålfors har tecknat ett omfattande avtal med euroShell Cards om produktion och distribution av Shell’s bensinkort för den europeiska marknaden. Avtalet löper över tre år med option på ytterligare två år.

Strålfors satsning på kortsidan har givit resultat. Under det gångna året har Strålfors tecknat flera större avtal. Som exempel kan nämnas leverans av 600 000 medlemskort till svenska golfspelare, det europeiska sjukförsäkringskortet till Sveriges och Norges medborgare, elektroniskt presentkort till åtskilliga butikskedjor samt de nya chipbaserade EMV-korten till flera banker.

- Att vi nu fått förtroendet från euroShell Cards för ett av de mest omfattande kortprogram på marknaden är mycket glädjande. Det styrker dessutom vår position som en betydande aktör på kortsidan, säger Hans Wahlgren, ansvarig för kortverksamheten i Sverige.

- euroShell cards’ målsättning är att finna en professionell och tillförlitlig leverantör som kan erbjuda helhetslösningar som svarar upp till våra kunders förväntningar. När vi skulle välja kortleverantör kunde vi konstatera att Strålfors både hade den kompetens och de resurser som krävs för att genomföra ett sådant stort projekt, säger Ramon Mendes de Leon, General Manager, euroShell Cards.

För ytterligare information vänlig kontakta:

Hans Wahlgren, Strålfors
Ansvarig Kort
Tfn: 08-6011092
Mobil: 070-5506584

Steinar Höistad, Strålfors AB
Affärsområdeschef Informationslogistik
Mobil: +45 61613300

Ramon Mendes de Leon, euroShell Cards
Tfn: +31 10 224 42 03


Presskontakt:
Elisabeth Sjöberg, Strålfors
Ansvarig extern Information
Tfn: 0372-851 19