Göthe Parkander, styrelseledamot och hedersordförande i Strålfors, har avlidit

Det är med sorg som Strålfors idag tvingas meddela att f d styrelseordförande och tidigare koncernchef, Göthe Parkander, har avlidit.

Göthe Parkander, född 1924, började sin anställning på Strålfors 1948. Företaget, ett litet accidenstryckeri, hade startats 1919 av hans blivande svärfar. 1953 övertog Göthe Parkander ledningen och satsade tre år senare allt på tillverkning av hålkort i hård konkurrens med IBM. Detta blev vändpunkten för Strålfors som vid denna tid hade 12 anställda och en omsättning på 260 000 kronor. Företaget utvecklades successivt med etableringar i olika länder. 1984 noterades Strålfors på Stockholmsbörsen och idag omsätter Strålfors 3 miljarder, har verksamhet i tolv länder och ca 1700 anställda.

Göthe Parkander, som varit styrelseledamot i Strålfors sedan 1955, övertog 1993 ordförandeskapet, vilket han innehade fram till bolagsstämman 2004. Efter att varit verksam i Strålfors i 51 år och lett företaget i 46 år avgick Göthe Parkander 1999 som VD och koncernchef.

Under sina år som ledare för Strålfors erhöll Göthe Parkander flera utmärkelser. Bland annat utnämndes han 1985 till årets företagare av Företagarförbundet och erhöll 1988 Albert Bonniers pris som årets företagare. 1989 valdes han till årets Kronobergare och 1993 fick han motta årets branschstipendium av stiftelsen för de grafiska yrkenas främjande. 2004, samma år som han fyllde 80, förlänades Göthe Parkander H M Konungens medalj, 12:e storleken i högblått band, för mångårig framgångsrik gärning som entreprenör och företagsledare.

I samband med hans 80 års dag instiftade Strålfors styrelse ”Göthe Parkanders pris”, att årligen tilldelas företagsamma personer i Ljungby Kommun som skapat sysselsättning och tillväxt och visat entreprenöriellt tänkande.

Göthe Parkanders var som företagsledare en ypperlig coach, ansvarsfull och orädd, alltid beredd att satsa och med en stor förmåga att kunna se in i framtiden. Han var en verklig visionär. Egenskaper som alla bidrog till att det lilla tryckeriet kunde utvecklas till den internationella koncern som Strålfors är idag.

Ljungby den 10 februari 2005

Åke Fredriksson
Styrelseordförande