Strålfors tar över all print och kuvertering för Nordea i Norden

Strålfors har tecknat ett Letter of Intent med Nordea som innebär att Strålfors affärsområde Informationslogistik tar över all print och kuvertering för Nordea i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Uppdraget, som är det största i sitt slag i Norden under 2004, betingar ett årligt värde på ca 70 miljoner kronor. Avtalet löper över fem år och startar successivt under första kvartalet 2005, för att löpa fullt ut under andra kvartalet. Det slutgiltiga avtalet förväntas bli undertecknat inom de närmaste två veckorna.

Strålfors har tidigare tecknat avtal med Nordea om leverans av blanketter och kuvert som används för dessa printade utskick. Det nya avtalet innebär att Strålfors kommer att ta över cirka 30 medarbetare från Nordea i Sverige, Danmark och Finland.

Print- och kuverteringstjänster är ett strategiskt viktigt område inom Strålfors med en stor och snabb tillväxtpotential och förväntningarna på utvecklingen inom detta område är stora.

”För Strålfors är detta ett mycket viktigt avtal som stärker vår position som en av de ledande leverantörerna inom informationslogistik i Norden. Vi känner oss stolta över det förtroende som Nordea ger oss. Detta avtal, tillsammans med tidigare tecknade, gör Nordea till en av våra absolut största kunder”, säger Per Samuelson, VD och koncernchef. ”Avtalet ger oss dessutom ett underlag för en satsning i Finland, så att vi nu täcker hela Norden”.


För ytterligare information vänlig kontakta:

Per Samuelson, Strålfors
VD och koncernchef
Telefon: 0372-85440
Mobil: 0708-58 54 40


Presskontakt:
Elisabeth Sjöberg
Ansvarig extern information
Telefon: 0372 – 851 19