Strålfors köper verksamhet inom informationslogistik från CSC Danmark A/S

Strålfors har förvärvat CSC Print Center från Computer Sciences Corporation (NYSE:CSC) i Danmark. CSC i Danmark är ett av Nordens största företag inom IT-outsourcing och dotterbolag till CSC, en ledande global IT-Service verksamhet. CSC Print Center, som omsätter drygt 150 MSEK, tillhandahåller tjänster inom informationslogistik som print- och kuvertering och elektroniska arkivtjänster till stora danska företag och myndigheter. I samband med förvärvet övertar Strålfors berörd personal i CSC Print Center, inklusive ledning, totalt ca 82 medarbetare. Printverksamheten kommer att successivt integreras i koncernen under 2005, vilket kommer att ge en positiv effekt på vinst per aktie redan samma år. Detta förvärv, tillsammans med flera stora uppdrag som erhållits under året, innebär att affärsområde Informationslogistik kommer att uppnå en omsättning på nästan 1 miljard SEK. Strålfors har även ingått ett samarbete med CSC, som innebär att Strålfors tillhandahåller print- och kuverteringstjänster åt såväl befintliga som nya större kunder, som CSC tecknar avtal med i Norden.

Strålfors är idag ensam i Norden om att ha informationslogistik som sin kärnverksamhet. Strategin är att tillgodose verksamheters stigande behov, att på ett rationellt sätt kommunicera sin affärs- och marknadskommunikation till sina många kunder, via de olika media som Strålfors med dagens och morgondagens teknik kan erbjuda. Det kan idag vara i form av kort, elektronisk media eller pappersbaserad print. Koncernens storlek och soliditet gör det möjligt att genomföra de stora investeringar som löpande krävs.

”Med detta förvärv tydliggör Strålfors sin expansionsstrategi inom informationslogistik, som är det snabbast växande affärsområdet i koncernen, med en tillväxt på mellan 10 och 20 procent per år”, säger Per Samuelson, VD och koncernchef. ”Köpet av CSC’s Print Center, tillsammans med erhållna uppdrag från Telenor och Nordea under innevarande år, visar att vi aktivt deltar i konsolideringen och utvecklingen av branschen i hela Norden och befäster vår position som ledande nordisk aktör inom outsourcingtjänster för informationslogistik.”


För mer information vänlig kontakta:

Per Samuelson, Strålfors Mobil: +46 (0) 708 58 54 40
VD och koncernchefTelefon: +46 (0) 372 85 440

Steinar Höistad, StrålforsMobil: +45 61 61 33 00
Division Information Logistics
Divisions- och affärsområdeschef

Presskontakt:
Elisabeth Sjöberg, Strålfors Telefon: +46 (0) 372 851 19
Ansvarig extern informationMobil: +46 (0) 708 85 11 92


Om Strålfors
Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3 miljarder SEK och har verksamhet i 12 länder med totalt 1725 anställda. Strålfors B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984.

Om CSC
Computer Sciences Corporation grundades 1959 och är en ledande global IT-Service verksamhet. CSC’s mission är att leverera lösningar till privata och offentliga verksamheter, och som motsvarar deras individuella krav och hjälper kunderna att uppnå sina strategiska mål genom att använda avancerad informationsteknologi. CSC har 91 000 medarbetare globalt och levererar innovativa lösningar, där ledande teknologi och kompetens inom områdena systemdesign och –integration används, IT och business process outsourcing, utveckling av applikationssoftware, webb och applikation hosting samt rådgivning till ledning. CSC har sitt huvudkontor i EL Segundo, Californien, och omsättningen för de senaste 12 månaderna, som slutade 1 oktober 2004, var $ 15, 3 miljarder. För mer information om CSC se: www.csc.com.